IMG_6064.JPG
Our Mission

THE SCHOOL FOR EVERYBODY


To teach and educate our children by establishing the best facilities and opportunities in academic, cultural and sport levels, preserving the highest standards in order to produce well-educated and balanced pupils to the community.
Our Vision

To be recognized and respected as one of the outstanding primary schools in Gauteng.

Ons Missie

DIE SKOOL VIR ALMAL


Om ons kinders  te onderrig en op te voed deur die beste fasiliteite en geleenthede te skep op akademiese – kulturele en sportgebied, met handhawing van die hoogste standaarde ten einde goeie ontwikkeling en gebalanseerde leerlinge aan die gemeenskap te lewer.

Ons Visie

Om erken en gerespekteer te wees as een van die uitstaande skole in Gauteng.