Akademies - Academics

Akademies

Parallel mediumskool: multi kulturele onderwys par excellence

Uitstekende onderwysers

Kleuterskool: dubbel medium

Opvoedkundige toere

Remedierende onderrig in elke klas

Opvoedkundige uitstappies

KDA

Entrepeneursdag / Loopbaandag Graad 7

Academics

Parallel medium: multi cultural education par excellence

Excellent teachers

Pre-primary school:  double medium

Educational tours

Remedial teaching done in all classes

Educational excursions

KDA

Entrepreneurs / marketing day / career day Grade 7

 

Ondersteuningsdienste / Support Services

 

Remediëring, Sielkundige, Maatskaplike en Onderrigleidingsdienste is beskikbaar./ Remedial, Psychological, Social Welfare and Educational guidance services are available.

 

 

Onderrigleidende dienste / Educational guidance

Dr. M.C. Rheeders

 

Maatskaplike / Emosionele dienste  / Social Welfare and emotional guidance

Mrs. T. Swanepoel