Badge.png
Our Emblem

The Bible – Christian education
Torch – Light of knowledge and hope
Mineshaft – Alberton's  existance due to mining activities
Factories – Industrial area, the financial capacity of Alberton.

Ons Embleem

Die Bybel – Christelike onderwys
Fakkel – Die lig van kennis en hoop
Mynskag – Alberton se bestaan vanweë mynbou aktiwiteite
Fabrieke – Industriële gebied wat die kapitaal-inspuiting van Alberton is.